WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE ZAWIESZONE

16 października 2020, 13:37 Bartłomiej Prinz

W obecnej sytuacji związanej ze światową pandemią COViD-19, dbając o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników oraz w poszanowaniu wprowadzonych szkolnych systemów obostrzeń sanitarnych, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu współzawodnictwa sportowego Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020 / 2021.

Planujemy powrócić do współzawodnictwa sportowego, w drugim semestrze roku szkolnego 2020 / 2021, po przeprowadzeniu ponownych konsultacji i ocenie bieżącej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Powyższą decyzję podjęliśmy po zasięgnięciu opinii Wydziału Edukacji oraz koordynatorów. Opinie te są negatywne, wynikające przede wszystkim z obawy przed potencjalnym zakażeniem dzieci i młodzieży podczas spotkań różnych przedszkoli i szkół na obiektach sportowych. Powzięliśmy, także informację, że w zdecydowanej większości toruńskich przedszkoli i szkół, dyrektorzy w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nie wyrażają zgody na ich uczestnictwo w sporcie szkolnym w rozgrywkach miejskich i wojewódzkich.


Ponadto ze względu na nie odbycie się w roku szkolnym 2019 / 2020 ponad połowy zawodów sportowych, nie planujemy przyznania środków finansowych na zakup sprzętu sportowego dla przedszkoli i szkół w bieżącym roku. Jednocześnie informuję, że środki finansowe przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w budżecie na rok szkolny 2020 / 2021 są zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich.


Dziękuję za ogromną pracę nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w tym trudnym okresie, kieruję słowa wsparcia i nadziei, że w drugim semestrze spotkamy się na szkolnych obiektach sportowych i będziemy mogli przeprowadzić większość z zaplanowanych zawodów Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2020 / 2021.

Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia