REKOMENDACJA – NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

05 października 2021, 11:43 Bartłomiej Prinz

Wydział Sportu i Rekreacji na początku roku szkolnego zwrócił się do Wydziału Edukacji oraz Dyrektorów szkół o wyrażenie opinii czy w obecnej sytuacji możliwa jest organizacja sportu szkolnego. Dodatkowo Koordynatorzy Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół nadesłali propozycje zawodów szkolnych.

Rekomendację do przeprowadzenia zawodów na świeżym powietrzu zadeklarowało 26 jednostek oświatowych, w tym: 15 Szkół Podstawowych i 11 Szkół Ponadpodstawowych. Dyscypliny na świeżym powietrzu zaproponowane przez Koordynatorów z aprobatą Wydziału Sportu i Rekreacji to: Lekkoatletyka (ID,IM,LIC), Piłka Nożna (ID,IM,LIC) , Kolarstwo (ID) i Ergometry (ID,IM,LIC).

Decyzja o pozostałych dyscyplinach sportowych na poszczególnych poziomach oraz ogólnego podsumowania współzawodnictwa sportowego zostanie podjęta wiosną 2022 roku.