ODWOŁANE ZAWODY: 13. ZIMOWA TORUŃSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

10 marca 2020, 09:34 Bartłomiej Prinz

Kierując się wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2020 roku dotyczącymi organizacji imprez w warunkach niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie ze wskazaniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z 5 marca 2020 roku, rekomendującymi odstąpienie od organizowania imprez m.in. z udziałem dzieci, informuję o odwołaniu zaplanowanych na przyszły tydzień eliminacji grupowych (16, 17, 19 marca) 13. ZIMOWEJ TORUŃSKIEJ OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKÓW. Zaplanowany na 31 marca finał zawodów na chwilę obecną również został odwołany.

Decyzja podjęta została, kierując się dobrem dzieci, ich opiekunów i osób towarzyszących. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność rozwoju sytuacji epidemiologicznej, nie wiemy kiedy rozegramy ww. zawody. Jeśli termin zostanie ustalony, niezwłocznie poinformujemy o tym wszystkich zainteresowanych.