„Jestem sprawny, sprawny miś 2020″ – zmiana terminu

09 marca 2020, 15:27 Bartłomiej Prinz

Kierując się wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca dotyczącymi organizacji imprez w warunkach niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie ze wskazaniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z 5 marca 2020 roku, rekomendującymi odstąpienie od organizowania imprez m.in. z udziałem dzieci, informuję o odwołaniu zaplanowanego na jutro finału turnieju „Jestem Sprawny, Sprawny Miś” w Arenie Toruń. Finał Wojewódzki również został odwołany.

Decyzja podjęta została, kierując się dobrem ponad 300 dzieci, ich opiekunów i osób towarzyszących.

Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność rozwoju sytuacji epidemiologicznej, nie wiemy kiedy rozegramy finał tegorocznej edycji. Jeśli termin zostanie ustalony, niezwłocznie poinformujemy o tym wszystkich zainteresowanych. Pozostałe imprezy Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2019 / 2020 na ten moment odbywają się wg. wcześniejszych terminarzy.